Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Doka-nosač H20 eco P

Doka-nosač H20 eco P

Dimenziono stabilan nosač sa punim rebrom od vlaknaste ploče i čeonim ojačanjima u vidu zakošenih ivica nosača i dodatnog plastičnog moždanika.
Još detalja
Kupovina novi materijal
Stanje: Kupovina novi materijal

Još detalja

Informacije o proizvodu

Dimenziono stabilan nosač sa punim rebrom od vlaknaste ploče i čeonim ojačanjima u vidu zakošenih ivica nosača i dodatnog plastičnog moždanika.

Tehničke informacije

Površina obojeno u žuto

Može da se koristi sa sledećim sistemima

Preuzimanja

Napomena: Pregledajte naše detalje o preuzimanju.

Sve materijale za preuzimanje (npr. Korisničke informacije) možete pronaći u našem Doka centru za preuzimanje.