Konstrukcija za jednostranu oplatu AL | Jednostrana oplata | Oplata za zidove | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Konstrukcija za jednostranu oplatu AL

Anker šipka 15,0mm pocinkovana
Anker šipka 15,0mm neobrađena
Višenamenski pojas WS10 Top50
Super ploča-navrtka 15,0

Br. artikla 581966000

Izgubljeni anker 15,0
Ram jednostrane konstr. AL 3,00m

Br. artikla 582957000

Anker glava 15,0