Konstrukcija za jednostranu oplatu AL | Jednostrana oplata | Oplata za zidove | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Konstrukcija za jednostranu oplatu AL

Anker šipka 15,0mm pocinkovana
Anker šipka 15,0mm neobrađena
Višenamenski pojas WS10 Top50
Super ploča-navrtka 15,0

Br. artikla 581966000

Izgubljeni anker 15,0
Nastavak AL 0,30m

Br. artikla 582958000

Anker glava 15,0
Zaptivna podloška
Konstrukcija za jednostranu oplatu AL

Br. artikla 747000334

Jedinični set potporne AL konstrukcije za ramovske sisteme oplate, za podupiranje jednostranih zidova visine do 3,0m. Svaka jedinica stoji zasebno, ručno se montira i prenosi. Povezuje se na po 2 pripremljena ubetonirana ankera (nisu uključeni u set) i oslanja se na sredini panela oplate.

Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona je 40 kN/m2.