Xsafe zaštitna ograda XP | Sistemi zaštitnih ograda | Sigurnosni proizvodi | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Xsafe zaštitna ograda XP

Zaštitna ograda XP
Doka-ekspres anker 16x125mm

Br. artikla 588631000

Doka-opruga 16mm

Br. artikla 588633000

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Zaštitna rešetka XP
Doka-četvorostruki lanac 3,20m

Br. artikla 588620000

Stega zaštitne ograde XP 40cm

Br. artikla 586456000

Anker mostovskog venca 15,0

Br. artikla 581896000

Super ploča-navrtka 15,0

Br. artikla 581966000

Podnožje ograde XP

Br. artikla 586457000

Oslonac sa navojem XP

Br. artikla 586458000

Konus eksera 15,0

Br. artikla 581897000

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.