Distanceri za armaturu | Građevinski pribor | Komponente i pribor | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Distanceri za armaturu

Plastični vertikalni distancer h=20 mm

Br. artikla 747000021

Koristi se pri armiranju zidova – vertikalnih konstrukcija

Distanceri se u najvećem broju slučajeva izrađuju od plastike, zbog čega predstavljaju mali izdatak prilikom investiranja radova, ali u velikoj meri doprinose kvalitetu izvođenja.

Plastični vertikalni distancer h=25 mm

Br. artikla 747000022

Koristi se pri armiranju zidova – vertikalnih konstrukcija

Distanceri se u najvećem broju slučajeva izrađuju od plastike, zbog čega predstavljaju mali izdatak prilikom investiranja radova, ali u velikoj meri doprinose kvalitetu izvođenja.

Kontinualni (trakasti) distancer - plastična zmijica 20 mm

Br. artikla 747000063

Kontinualni (trakasti) distancer - 20 mm

Brza i jednostavna ugradnja ubrzava rad na gradilištu. Konstrukcija distancera omogućava stabilnost pri hodanju po armaturnoj mreži.

Kontinualni (trakasti) distancer - plastična zmijica 40 mm

Br. artikla 747000077

Kontinualni (trakasti) distancer - 40 mm

Brza i jednostavna ugradnja ubrzava rad na gradilištu. Konstrukcija distancera omogućava stabilnost pri hodanju po armaturnoj mreži.

Kontinualni (trakasti) distancer - plastična zmijica 25 mm

Br. artikla 747000083

Kontinualni (trakasti) distancer - 25 mm

Brza i jednostavna ugradnja ubrzava rad na gradilištu. Konstrukcija distancera omogućava stabilnost pri hodanju po armaturnoj mreži.

Plastični vertikalni distancer h=30 mm

Br. artikla 747000094

Koristi se pri armiranju zidova – vertikalnih konstrukcija

Distanceri se u najvećem broju slučajeva izrađuju od plastike, zbog čega predstavljaju mali izdatak prilikom investiranja radova, ali u velikoj meri doprinose kvalitetu izvođenja.

Kontinualni (trakasti) distancer - plastična zmijica 30 mm

Br. artikla 747000107

Kontinualni (trakasti) distancer - 30 mm

Brza i jednostavna ugradnja ubrzava rad na gradilištu. Konstrukcija distancera omogućava stabilnost pri hodanju po armaturnoj mreži.

Trostrani betonski distancer bez žice (kost) 35/40/50 mm

Br. artikla 747000057

Trostrani betonski distancer bez žice (kost) 35/40/50 mm
Razni oblici i dimenzije omogućavaju veliki broj

kombinacija i ispuniće sve vaše zahteve. Distanceri od  betona koriste se na objektima kao što su bazeni, mostovi, tuneli i ostali objekti gde je to po projektu zahtevano.