Postavi listu materijala

Ukoliko želite da postavite listu materijala u Online Shop, možete to učiniti veoma jednostavno. Samo jednim klikom možete dodati sve artikle u korpu ili sačuvanu listu.

Kako to funkcioniše?

1. korak: Kreirajte listu materijala

Lista materijala u .csv formatu,  treba da se sastoji iz dve kolone: šifra artikla u koloni A, potrebne količine u koloni B. Količinu je potrebno uneti po komadu.

Možete koristiti Microsoft Excel kako bi napravifli .csv dokument.

Primer liste može izgledati ovako:

189011000,100
187211000,250
586270000,160

Pažnja: Molimo Vas da ne koristite zaglavlje iznad kolona.

Na koji način mogu sačuvati Excel listu u .csv formatu?

Ukoliko želite da sačuvate Excel listu kao .csv dokument, potrebno je da pratite sledeće korake:

  1. U Microsoft Excel dokumentu odaberite "File" a zatim "Save as"
  2. Odaberite folder u kojem želite da ga sačuvate
  3. Pre nego što pritisnite "Save" format dokumenta morate promeniti u .csv

Detaljnije instrukcije možete pronaći ovde.

Primer dokumenta u .csv formatu se može otvoriti u Excel-u i sačuvati ponovo kao .csv dokument: Skinite primer dokumenta

2. korak: Postavi listu materijala

Dugme za postavljanje liste materijala možete naći ispod ikone korpe za kupovinu. Kliknite na nju da biste otvorili meni. Selektujte svoj dokument klikom na "+".

210325_sr_upload-material-list_1.jpg

 

3. korak: Kliknite dugme "Postavi"

Kliknite na plavo dugme "Postavi listu materijala"

210325_sr_upload-material-list_2.jpg

 

4. korak: Artikli su prikazani u odabranoj količini

Artikli sa liste materijala su sada prikazani na jednoj stranici. Samo jednim klikom moguće je dodati celu listu materijala sačuvanoj listi materijala ili prebaciti je u korpu za kupovinu. Pored toga moguće je promeniti kako količinu tako i željeno stanje materijala (novo, korišćeno), ukoliko je na raspolaganju.

Ukoliko artikli iz liste materijala nisu dostupni u Online Shop-u, biće Vam  prikazane detaljne informacije nakon što postavite listu. O artiklima koji nisu dostupni, možete se raspitati i putem kontakt link-a.