Napomene za preuzimanja

 

Imajte u vidu da su informacije koje su dostupne na ovom onlajn portalu ograničene na izabrane sisteme oplata i komponente, verzije na određenim jezicima i verzije za određene zemlje. U nekim slučajevima su Korisničke informacije koje su dostupne na ovom veb-sajtu prilagođene propisima i zakonima o izgradnji određene zemlje. Takve publikacije mogu da se koriste samo u navedenim zemljama (pogledajte napomene na naslovnoj stranici Korisničkih informacija).

Korisnici ovog portala snose odgovornost za odgovarajući izbor dokumenata. Na osnovu toga, kompanija Doka ne prihvata odgovornost za odgovarajući izbor dokumenta niti za dalje korišćenje dokumenata ili sadržaja iz tih dokumenata. Ako imate pitanja o ovim dokumentima ili publikacijama Korisničkih informacija koje nisu dostupne na onlajn portalu, obratite se ogranku kompanije Doka u Vašoj blizini.

Korišćenjem onlajn portala prihvatam uslove korišćenja Doka centra za preuzimanje.