Sistemi zaštitnih ograda | Sigurnosni proizvodi | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Sistemi zaštitnih ograda

Zaštitna ograda XP
Doka-ekspres anker 16x125mm

Br. artikla 588631000

Doka-opruga 16mm

Br. artikla 588633000

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Stega zaštitne ograde S

Br. artikla 580470000

Zaštitna ograda 1,10m

Br. artikla 584384000

Zaštitna rešetka XP
Anker mostovskog venca 15,0

Br. artikla 581896000

Super ploča-navrtka 15,0

Br. artikla 581966000

Doka-četvorostruki lanac 3,20m

Br. artikla 588620000

Stega zaštitne ograde XP 40cm

Br. artikla 586456000

Podnožje ograde XP

Br. artikla 586457000

Oslonac sa navojem XP

Br. artikla 586458000

Konus eksera 15,0

Br. artikla 581897000

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Zaštitna rešetka Z 1,25x1,20m

Br. artikla 586643000

Zaštitna rešetka Z 2,50x1,20m

Br. artikla 586642000

Paleta za zaštitne rešetke Z 1,20m

Br. artikla 586646000

Zaštitna ograda Z 1,20m

Br. artikla 586640000