Ankeri/Konusi za vešanje | Komponente i pribor | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Ankeri/Konusi za vešanje

Anker šipka 15,0mm pocinkovana
Anker šipka 15,0mm neobrađena
Super ploča-navrtka 15,0

Br. artikla 581966000

Tekstilna cev za beton 22mm
Plastična cev 22mm 2,50m

Br. artikla 581951000

Čep 22mm

Br. artikla 581953000

Jedno pakovanje sadrži 1.000 komada.

REPOXAL dvokomponentni lepak

Br. artikla 581993000

Univerzalni čep R20/25

Br. artikla 588180000

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Framax-čep R24,5

Br. artikla 588181000

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Frami-anker čep

Br. artikla 588444000

Jedno pakovanje sadrži 500 komada.

Frami-čep

Br. artikla 588445000

Jedno pakovanje sadrži 500 komada.

Univerzalni konus 22mm

Br. artikla 581995000

Jedno pakovanje sadrži 500 komada.

Izgubljeni anker 15,0
Anker glava 15,0
Naglavak koji se može variti
Frami-čeona trouglasta lajsna