Višenamenska pakovanja | Višenamenska pakovanja | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Višenamenska pakovanja

Doka-višenamenski kontejner 1,20x0,80m

Br. artikla 583011000

Doka-rešetkasta kutija 1,70x0,80m

Br. artikla 583012000

Doka-skladišna paleta 1,20x0,80m

Br. artikla 583016000

Doka-skladišna paleta 1,55x0,85m

Br. artikla 586151000

Paleta za zaštitne rešetke Z 1,20m

Br. artikla 586646000