Komponente i pribor | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Komponente i pribor

Doka-nosač H20 eco P
Oplatna ploča 3S basic 21mm
Oplatna ploča 3S basic 27
Doka-podupirač XN
Anker šipka 15,0mm pocinkovana
Anker šipka 15,0mm neobrađena
Tekstilna cev za beton 22mm
Doka-rešetkasta kutija 1,70x0,80m

Br. artikla 583012000

Doka-višenamenski kontejner 1,20x0,80m

Br. artikla 583011000

Doka-skladišna paleta 1,20x0,80m

Br. artikla 583016000

Doka-skladišna paleta 1,55x0,85m

Br. artikla 586151000

Plastična cev 22mm 2,50m

Br. artikla 581951000

Čep 22mm

Br. artikla 581953000

Jedno pakovanje sadrži 1.000 komada.

Super ploča-navrtka 15,0

Br. artikla 581966000

REPOXAL dvokomponentni lepak

Br. artikla 581993000

Podupiruća glava H20 DF

Br. artikla 586179000

Univerzalni čep R20/25

Br. artikla 588180000

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Framax-čep R24,5

Br. artikla 588181000

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Frami-anker čep

Br. artikla 588444000

Jedno pakovanje sadrži 500 komada.

Frami-čep

Br. artikla 588445000

Jedno pakovanje sadrži 500 komada.