Komponente i pribor | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Komponente i pribor

Super ploča-navrtka 15,0

Br. artikla 581966000

REPOXAL dvokomponentni lepak

Br. artikla 581993000

Zaštitna ograda 1,10m

Br. artikla 584384000

Četvorosmerna glava H20

Br. artikla 586170000

Podupiruća glava H20 DF

Br. artikla 586179000

Alu-viljuška za montažu H20

Br. artikla 586182000

Univerzalni čep R20/25

Br. artikla 588180000

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Framax-čep R24,5

Br. artikla 588181000

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Frami-kuka za dizanje

Br. artikla 588438000

Frami-anker čep

Br. artikla 588444000

Jedno pakovanje sadrži 500 komada.

Frami-čep

Br. artikla 588445000

Jedno pakovanje sadrži 500 komada.

Doka-četvorostruki lanac 3,20m

Br. artikla 588620000

Doka-ekspres anker 16x125mm

Br. artikla 588631000

Doka-opruga 16mm

Br. artikla 588633000

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Stega zaštitne ograde XP 40cm

Br. artikla 586456000

Oslonac sa navojem XP

Br. artikla 586458000

Tronožac top

Br. artikla 586155500

Konus eksera 15,0

Br. artikla 581897000

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Univerzalni konus 22mm

Br. artikla 581995000

Jedno pakovanje sadrži 500 komada.

Zaptivno crevo D2cm 350m

Br. artikla 581839000