Setovi | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Setovi

Framini set za stub do 35x35cm

Br. artikla 747000330

Framini univerzalni paneli 0,45x1,50m omogućavaju formiranje oplate stubova pravougaonog preseka do dimenzije 35 x 35 cm u rasteru od 5 cm. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona za stubove je 75 kN/m².

Framini set za stub do 65x65cm

Br. artikla 747000331

Framini univerzalni paneli 0,75x1,50m omogućavaju formiranje oplate stubova pravougaonog preseka do dimenzije 65 x 65 cm u rasteru od 5 cm. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona za stubove je 75 kN/m².

Framini set za liftovsko okno

Br. artikla 747000332

Snažna ručna oplata, jednostavna za upotrebu i idealna za brzo postavljanje bez upotrebe krana. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona je 50 kN/m².

Visina oplate: 3,0m (2x1,50m)
Okvirne dimenzije okna: 160-180 cm x 170-215 cm
Površina oplate: 51m²

Framini set za zidno platno – "L" zid

Br. artikla 747000333

Snažna ručna oplata, jednostavna za upotrebu i idealna za brzo postavljanje bez upotrebe krana. Univerzalna primena na stubovima, zidovima, temeljima. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona je 50 kN/m².

Visina oplate: 3,0m (2 x 1,50m)
Dužina zida: c.a. 11m’
Površina oplate: 67,95m²

Konstrukcija za jednostranu oplatu AL

Br. artikla 747000334

Jedinični set potporne AL konstrukcije za ramovske sisteme oplate, za podupiranje jednostranih zidova visine do 3,0m. Svaka jedinica stoji zasebno, ručno se montira i prenosi. Povezuje se na po 2 pripremljena ubetonirana ankera (nisu uključeni u set) i oslanja se na sredini panela oplate.

Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona je 40 kN/m2.

Ringlock armiračka skela 2,57m x 2,25m x 0,73m

Br. artikla 747000337

Ringlock armiračka skela 2,57m x 4,25m x 0,73m

Br. artikla 747000338

Ringlock stepenišni toranj 3,07m x 6,25m x 1,40m

Br. artikla 747000339

Ivična zaštitna ograda Z – 100 m

Br. artikla 747000440

Ekonomično rešenje za zaštitu ivice ploče. Brzo i jednostavno montiranje uz lagane pojedinačne delove – zaštitna rešetka od 2,50m teška je svega 13,3 kg.

Dužina formirane ograde: 100 m’

Visina formirane ograde: 1,17 m

Odgovara klasi A prema standardu EN 13374.