Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Konstrukcija za jednostranu oplatu AL

Konstrukcija za jednostranu oplatu AL

Br. artikla 747000334

Jedinični set potporne AL konstrukcije za ramovske sisteme oplate, za podupiranje jednostranih zidova visine do 3,0m. Svaka jedinica stoji zasebno, ručno se montira i prenosi. Povezuje se na po 2 pripremljena ubetonirana ankera (nisu uključeni u set) i oslanja se na sredini panela oplate.

Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona je 40 kN/m2.

Još detalja
Kupovina novi materijal
Stanje: Kupovina novi materijal

Pakovanje sadrži sledeće proizvode

  • Ram jednostrane konstr. AL 3,00m Br. artikla 582957000 Ram jednostrane konstr. AL 3,00m 1 kom.
  • Univerzalna stega AL Br. artikla 582959000 Univerzalna stega AL 2 kom.
  • Super ploča-navrtka 15,0 Br. artikla 581966000 Super ploča-navrtka 15,0 2 kom.
  • Anker glava 15,0 5cm Br. artikla 581972000 Anker glava 15,0 5cm 2 kom.
  • Višenamenski pojas WS10 Top50 0,50m Br. artikla 580001000 Višenamenski pojas WS10 Top50 0,50m 1 kom.

Još detalja

Informacije o proizvodu

Jedinični set potporne AL konstrukcije za ramovske sisteme oplate, za podupiranje jednostranih zidova visine do 3,0m. Svaka jedinica stoji zasebno, ručno se montira i prenosi. Povezuje se na po 2 pripremljena ubetonirana ankera (nisu uključeni u set) i oslanja se na sredini panela oplate.

Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona je 40 kN/m2.

Uticajna širina jedne potporne jedinice, tj. maksimalni osovinski razmak jedinica, zavisi od vrste ramovske oplate sa kojom se koristi:

            Oplate Frami Xlife i Framax Xlife

Maksimalna visina betoniranja:          3,00 m

Maksimalni osovinski razmak:           0,90 m

            Oplata Doka Xlight

Maksimalna visina betoniranja:          2,50 m

Maksimalni osovinski razmak:           0,75 m

Za sve informacije u vezi pravilnog korišćenja, postavljanja i dimenzionisanja sistema konsultujte zvanično Doka korisničko uputstvo Ramovi za jednostranu oplatu AL

Tehničke informacije

Težina / kom. 77,21 kg
Standardna jedinica ambalaže 1 kom.

Može da se koristi sa sledećim sistemima