Komponente i pribor | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Komponente i pribor

Xlife-ploča Dokadek

 

Odaberite varijantu i u „Još detalja“ o proizvodu proverite specifikaciju potrebnog materijala.

Xlife-ploča Frami

Odaberite varijantu i u "Još detalja" o proizvodu proverite specifikaciju potrebnog materijala.

Xlife-ploča Frami U

Odaberite varijantu i u "Još detalja" o proizvodu proverite specifikaciju potrebnog materijala.

Doka-nosač H20 eco P
Oplatna ploča 3S basic 21mm
Oplatna ploča 3S basic 27mm
Doka-podupirač XN
Anker šipka 15,0mm pocinkovana
Anker šipka 15,0mm neobrađena
Tekstilna cev za beton 22mm
Zaštitna rešetka XP
Doka-rešetkasta kutija 1,70x0,80m

Br. artikla 583012000

Stega zaštitne ograde S

Br. artikla 580470000

Doka-višenamenski kontejner 1,20x0,80m

Br. artikla 583011000

Doka-skladišna paleta 1,20x0,80m

Br. artikla 583016000

Lepljiva PVC traka 50mm 33m

Br. artikla 581841000

Doka-skladišna paleta 1,55x0,85m

Br. artikla 586151000

Anker mostovskog venca 15,0

Br. artikla 581896000

Plastična cev 22mm 2,50m

Br. artikla 581951000

Čep 22mm

Br. artikla 581953000

Jedno pakovanje sadrži 1.000 komada.