U profili i žileti | Građevinski pribor | Komponente i pribor | Formwork Components | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

U profili i žileti

Čelični distancer - žilet 20 cm

Br. artikla 747000032

Metalni distancer (ŽILET) koristi se za troslojnu žutu oplatu

Koriste se kao rasponka/distancer kod zidova debljine 20cm za fiksiranje dvostrane oplate zidova formirane od Doka žutih tabli.

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Čelični distancer - žilet 25 cm

Br. artikla 747000065

Metalni distancer (ŽILET) koristi se za troslojnu žutu oplatu

Koriste se kao rasponka/distancer kod zidova debljine 25cm za fiksiranje dvostrane oplate zidova formirane od Doka žutih tabli.

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Čelični distancer - žilet 15 cm

Br. artikla 747000090

Metalni distancer (ŽILET) koristi se za troslojnu žutu oplatu

Koriste se kao rasponka/distancer kod zidova debljine 15 cm za fiksiranje dvostrane oplate zidova  formirane od Doka žutih tabli.

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Čelični distancer - žilet 30 cm

Br. artikla 747000091

Metalni distancer (ŽILET) koristi se za troslojnu žutu oplatu

Koriste se kao rasponka/distancer kod zidova debljine 30 cm za fiksiranje dvostrane oplate zidova formirane od Doka žutih tabli.

Čelični distancer - žilet 10 cm

Br. artikla 747000109

Metalni distancer (ŽILET) koristi se za troslojnu žutu oplatu

Koriste se kao rasponka/distancer kod zidova debljine 10 cm za fiksiranje dvostrane oplate zidova formirane od Doka žutih tabli.

Jedno pakovanje sadrži 100 komada.

Čelični distancer - žilet 35 cm

Br. artikla 747000110

Metalni distancer (ŽILET) koristi se za troslojnu žutu oplatu

Koriste se kao rasponka/distancer kod zidova debljine 35 cm za fiksiranje dvostrane oplate zidova formirane od Doka žutih tabli.

U profil za stubove (kragna) 15/45

Br. artikla 747000112

L profil za stubove (kragna) 15/45

Koristi se za oplatu stubova formirane od Doka žutih tabli

Klin za profile 17cm

Br. artikla 747000113

Klin za profile 17cm

Koristi se za fiksiranje metalnih distancera (žileta) i U profa sa kukom kod dvostrane oplate zidova i za fiksiranje L profila kod oplate stubova

Čelični distancer - žilet 45 cm

Br. artikla 747000287

Metalni distancer (ŽILET) koristi se za troslojnu žutu oplatu

Koriste se kao rasponka/distancer kod zidova debljine 45 cm za fiksiranje dvostrane oplate zidova formirane od Doka žutih tabli.

Ugaona lajsna (pun trougao) 20x20x30

Br. artikla 747000016

Ugaona lajsna 20x20x28mm, 2m

Koristi se za obaranje ivica betona kod zidova i stubovim

Ugaona lajsna (pun trougao) 25x25x35

Br. artikla 747000010

Ugaona lajsna 25x25x35mm, 2m

Koristi se za obaranje ivica betona kod zidova i stubovima

Ugaona lajsna 30x30x42,50cm, 2m

Br. artikla 747000296

Ugaona lajsna 30x30x45mm, 2m

Koristi se za obaranje ivica betona kod zidova i stubovima

Mreža za prekid betoniranja 0,4mm 44,5x200cm

Br. artikla 747000297

Mreža za prekid betoniranja 0,4mm 44,5x200cm

Koristi se ukoliko želite da u jednom trenutku prekinete betoniranje i da ga nastavite posle nekog vremena.

U profil - sa kukom

U profil - sa kukom 50 cm

Koristi se uz metalne distancere (žilete) za visinsku nadogradnju oplate zidova formirane od Doka žutih tabli

U profil - sa kukom 150 cm

Br. artikla 747000085

L profil - sa kukom 150 cm

Koristi se uz metalne distancere (žilete) za visinsku nadogradnju oplate zidova formirane od Doka žutih tabli