Πλαισιωτοί ξυλότυποι Frami Xlife | Πλαισιωτοί ξυλότυποι | Ξυλότυποι τοιχίων | Doka Hellas

Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας μετά από σύνδεση.

Πλαισιωτοί ξυλότυποι Frami Xlife

Frami Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο
Frami Xlife-Στοιχείο universal
Frami-Σύνδεσμος universal 5-12cm

Αρ. προϊόντος 588479000

Frami-Σφιγκτήρας

Αρ. προϊόντος 588433000

Frami-εσωτερική γωνία
Frami-Γωνία με μεντεσέ
Frami-Σφιγκτήρας συμπληρωμάτων

Αρ. προϊόντος 588436000

Frami-Εξάρτημα στερέωσης

Αρ. προϊόντος 588441000

Frami-αναρτήρας

Αρ. προϊόντος 588438000

Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα 260 IB

Αρ. προϊόντος 588437500

Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα 340 IB

Αρ. προϊόντος 588696000

Κεφαλή EB

Αρ. προϊόντος 588945000

Doka-express αγκύρωση 16x125mm

Αρ. προϊόντος 588631000

Προστατευτικό στηθαίο σχήματος S

Αρ. προϊόντος 580470000

Frami-Πρόβολος 60

Αρ. προϊόντος 588442000

Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU

Αρ. προϊόντος 588153400

Doka-Σπείρα 16mm

Αρ. προϊόντος 588633000

Ένα πακέτο αποτελείται από 100 τεμάχια.

Frami-τάπα αγκύρωσης

Αρ. προϊόντος 588444000

Ένα πακέτο αποτελείται από 500 τεμάχια.

Frami-τάπα πλαισίου

Αρ. προϊόντος 588445000

Ένα πακέτο αποτελείται από 500 τεμάχια.

Frami-Κλιπ

Αρ. προϊόντος 588434000