Τάπες / Κώνοι | Φουρκέτες ξυλότυπων/Κώνοι κρέμασης | Εξαρτήματα & Αξεσουάρ | Doka Hellas

Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας μετά από σύνδεση.

Τάπες / Κώνοι

Πλαστικός κώνος universal 22mm

Αρ. προϊόντος 581995000

Ένα πακέτο αποτελείται από 500 τεμάχια.

Τάπα για μπετό 22mm

Αρ. προϊόντος 581953000

Ένα πακέτο αποτελείται από 1.000 τεμάχια.

Τάπα universal R20/25

Αρ. προϊόντος 588180000

Ένα πακέτο αποτελείται από 100 τεμάχια.

Framax-τάπα πλαισίου R24,5

Αρ. προϊόντος 588181000

Ένα πακέτο αποτελείται από 100 τεμάχια.

Frami-τάπα αγκύρωσης

Αρ. προϊόντος 588444000

Ένα πακέτο αποτελείται από 500 τεμάχια.

Frami-τάπα πλαισίου

Αρ. προϊόντος 588445000

Ένα πακέτο αποτελείται από 500 τεμάχια.