Εξαρτήματα ρυθμιζόμενων υποστηριγμάτων | Εξαρτήματα ξυλότυπου | Εξαρτήματα & Αξεσουάρ | Doka Hellas

Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας μετά από σύνδεση.

Εξαρτήματα ρυθμιζόμενων υποστηριγμάτων

Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα 260 IB

Αρ. προϊόντος 588437500

Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα 340 IB

Αρ. προϊόντος 588696000

Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα 540 IB

Αρ. προϊόντος 588697000

Υποστήριγμα στοιχείων
Κεφαλή EB

Αρ. προϊόντος 588945000

Κεφαλή υποστηριγμάτων EB

Αρ. προϊόντος 588244500

Doka-express αγκύρωση 16x125mm

Αρ. προϊόντος 588631000

Doka-Σπείρα 16mm

Αρ. προϊόντος 588633000

Ένα πακέτο αποτελείται από 100 τεμάχια.