Αποτύπωμα/Αποποίηση ευθυνών 

1.    Doka Hellas AE 

Αγίου Αθανασίου 5 Παλλήνη Αττικής 15351 
Τηλ. 00302106669211-208
ΑΦΜ 094503440 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

2.    Επιβλέπουσα αρχή ΓΕΜΗ 
3.    Διευθύνων Σύμβουλος Μανιατάκος Βασίλειος 
4.    4. Μέλος Εμπορικού Επιμελητηρίου 

ΓΕΜΗ 

5.    Εφαρμόσιμες νομικές διατάξεις 

Ελληνικό δίκαιο 

6.    Αντικείμενο της εταιρίας 

Το αντικείμενο της εταιρίας και των θυγατρικών αυτής είναι η παραγωγή και η εμπορία (πώληση/μίσθωση) συστημάτων ξυλοτύπων, αναπόσπαστων εξαρτημάτων και και συναρμολογούμενων υλικών κάθε είδους. 

7.    Περιορισμός ευθύνης 

Η Doka δημιουργεί και διατηρεί τα περιεχόμενα του παρόντος ιστοτόπου υπό την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια. Παρά ταύτα, η Doka δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο αυτό και αποκλείει οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη από πληροφορία που ενδέχεται να συναχθεί ως ανακριβής ή ελλειπής στον ιστότοπο της Doka. Ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο παρασχέθηκε η εν λόγω πληροφορία (καθότι είναι ελεύθερα διαθέσιμη) στον ιστότοπο έγκειται αποκλειστικά στον χρήστη. Η Doka θα καταστήσει διαθέσιμα και ελευθέρως προσβάσιμα τα περιεχόμενα του παρόντος ιστοτόπου και δωρεάν μέχρι νεοτέρας ειδοποίησης, ως παρεχόμενες πληροφορίες και μόνο, και δηλώνει ότι η χρήση του ιστοτόπου δεν εγκαθιδρύει οποιαδήποτε συμβατική ή έννομη σχέση μεταξύ του χρήστη και της Doka. Οι χρήστες που επιθυμούν να κάνουν χρήση ειδικών εφαρμογών (π.χ. Κέντρο Φορτώσεων Doka, Υπολογιστής πίεσης φρέσκου σκυροδέματος) οφείλουν πρώτα να αποδεχθούν ξεχωριστούς όρους και διατάξεις χρήσης. 

8.    Αποκλεισμός ευθύνης εξωτερικών συνδέσμων. 

Στον παρόντα ιστότοπο, η Doka παρέχει εξωτερικούς συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους. Αυτές οι ηλεκτρονικές εξωτερικές αναφορές παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες τρίτων μερών και περιεχομένων, από τα οποία η Doka αποξενώνεται. Η Doka δεν είναι υπεύθυνη για κάθε ζήτημα από τέτοιο περιεχόμενο, για το οποίο η ευθύνη ανήκει στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη/διαχειριστή του ιστοτόπου. Πριν τη σύνδεση του ιστοτόπου της με εξωτερικούς συνδέσμους η Doka καταβάλει κάθε δυνατή και εύλογη προσπάθεια να διαπιστώσει τυχόν αθέμιτο περιεχόμενο στον εν λόγω εξωτερικό σύνδεσμο. Παρά ταύτα, η Doka δεν έχει επιρροή επί του περιεχομένου και της μορφής των συνδεδεμένων ιστοσελίδων καθότι δεν είναι δυνατός ο συνεχής έλεγχός τους. Μόλις η Doka αντιληφθεί οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο σε εξωτερικό σύνδεσμο, ο εν λόγω σύνδεσμος θα αφαιρεθεί αμέσως. 

9.    Πνευματική ιδιοκτησία 

Τα πνευματικά δικαιώματα του συνόλου των εγγράφων και των εμπορευμάτων  του ιστοτόπου της Doka ανήκουν σε αυτήν. Το κατέβασμα, η εκτύπωση και η αποθήκευση αρχείων από τον παρόντα ιστότοπο επιτρέπεται για ιδιωτική χρήση και μόνο και κάθε  χρήση πέρα από τη ρητώς επιτρεπόμενη θα απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση της Doka. 

10.    Προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Αποτανθείτε στη σελίδα doka.com. για πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων.