Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας μετά από σύνδεση.

Frami Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

Frami Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο

Το πλαισιωτό στοιχείο με Xlife-σανίδα για καλούπωμα χωρίς γερανό.
Περισσότερες πληροφορίες
Καινούριο υλικό
Κατάσταση: Καινούριο υλικό

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες προϊόντος

Το πλαισιωτό στοιχείο με Xlife-σανίδα για καλούπωμα χωρίς γερανό.

Τεχνικά στοιχεία

Επιφάνεια Γαλβανισμένο

Εφαρμόζεται στα ακόλουθα συστήματα