Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας μετά από σύνδεση.

Frami-εξωτερική γωνία

Frami-εξωτερική γωνία

Για καλούπωμα εξωτερικών ορθών γωνιών.
Περισσότερες πληροφορίες
Καινούριο υλικό
Κατάσταση: Καινούριο υλικό

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες προϊόντος

Για καλούπωμα εξωτερικών ορθών γωνιών.

Τεχνικά στοιχεία

Επιφάνεια Γαλβανισμένο

Εφαρμόζεται στα ακόλουθα συστήματα