Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας μετά από σύνδεση.

Frami-Γωνία με μεντεσέ

Frami-Γωνία με μεντεσέ

Καλούπωμα οξειών και αμβλειών εξωτερικών γωνιών.
Περισσότερες πληροφορίες
Καινούριο υλικό
Κατάσταση: Καινούριο υλικό

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες προϊόντος

Καλούπωμα οξειών και αμβλειών εξωτερικών γωνιών.

Τεχνικά στοιχεία

Επιφάνεια Γαλβανισμένο

Εφαρμόζεται στα ακόλουθα συστήματα