Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife | Πλαισιωτοί ξυλότυποι | Ξυλότυποι τοιχίων | Doka Hellas

Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας μετά από σύνδεση.

Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Framax-Ταχυσφιγκτήρας RU

Αρ. προϊόντος 588153400

Doka-τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m

Αρ. προϊόντος 588620000

Framax-Σφιγκτήρας συμπληρωμάτων

Αρ. προϊόντος 588168000

Framax-Σφιγκτήρας Uni

Αρ. προϊόντος 588169000

Framax-αναρτήρας

Αρ. προϊόντος 588149000

Framax-πίρος μεταφοράς

Αρ. προϊόντος 588621000

Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα 340 IB

Αρ. προϊόντος 588696000

Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα 540 IB

Αρ. προϊόντος 588697000

Υποστήριγμα στοιχείων
Κεφαλή υποστηριγμάτων EB

Αρ. προϊόντος 588244500

Doka-express αγκύρωση 16x125mm

Αρ. προϊόντος 588631000

Doka-Σπείρα 16mm

Αρ. προϊόντος 588633000

Ένα πακέτο αποτελείται από 100 τεμάχια.

Framax-πρόβολος 90 EP

Αρ. προϊόντος 588979000

Προστατευτικό στηθαίο σχήματος S

Αρ. προϊόντος 580470000

Ροζέτα 15,0

Αρ. προϊόντος 581966000

Πλαστικός σωλήνας 22mm 2,50m

Αρ. προϊόντος 581951000

Ένα πακέτο αποτελείται από 50 τεμάχια.

Πλαστικός κώνος universal 22mm

Αρ. προϊόντος 581995000

Ένα πακέτο αποτελείται από 500 τεμάχια.

Τάπα για μπετό 22mm

Αρ. προϊόντος 581953000

Ένα πακέτο αποτελείται από 1.000 τεμάχια.

Τάπα universal R20/25

Αρ. προϊόντος 588180000

Ένα πακέτο αποτελείται από 100 τεμάχια.

Framax-τάπα πλαισίου R24,5

Αρ. προϊόντος 588181000

Ένα πακέτο αποτελείται από 100 τεμάχια.