Παλέτες συσκευασίας και μεταφοράς | Παλέτες συσκευασίας και μεταφοράς | Doka Hellas

Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας μετά από σύνδεση.

Παλέτες συσκευασίας και μεταφοράς

Doka-Κιβώτιο πολλαπλών χρήσεων 1,20x0,80x0,4m

Αρ. προϊόντος 583009000

Doka-Κιβώτιο πολλαπλών χρήσεων 1,20x0,80m

Αρ. προϊόντος 583011000

Doka-Παλέτα συσκευασίας 1,55x0,85m

Αρ. προϊόντος 586151000

Doka-Παλέτα συσκευασίας 1,20x0,80m

Αρ. προϊόντος 583016000

Doka-Παλέτα με πλέγμα 1,70x0,80m

Αρ. προϊόντος 583012000

Frami-Παλέτα 1,20m

Αρ. προϊόντος 588478000

Frami-Παλέτα 1,50m

Αρ. προϊόντος 588476000

Dokadek-παλέτα πανέλων