Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας μετά από σύνδεση.

Frami Xlife-Στοιχείο universal

Frami Xlife-Στοιχείο universal

Καλούπωμα ορθογώνιων εξωτερικών γωνιών, μετωπικό καλούπωμα και ξυλότυποι υποστυλωµάτων.
Περισσότερες πληροφορίες
Καινούριο υλικό
Κατάσταση: Καινούριο υλικό

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες προϊόντος

Καλούπωμα ορθογώνιων εξωτερικών γωνιών, μετωπικό καλούπωμα και ξυλότυποι υποστυλωµάτων.

Τεχνικά στοιχεία

Επιφάνεια Γαλβανισμένο

Εφαρμόζεται στα ακόλουθα συστήματα