Framini | Setovi | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Framini

Framini
Framini set za stub do 35x35cm

Br. artikla 747000330

Framini univerzalni paneli 0,45x1,50m omogućavaju formiranje oplate stubova pravougaonog preseka do dimenzije 35 x 35 cm u rasteru od 5 cm. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona za stubove je 75 kN/m².

Framini set za stub do 65x65cm

Br. artikla 747000331

Framini univerzalni paneli 0,75x1,50m omogućavaju formiranje oplate stubova pravougaonog preseka do dimenzije 65 x 65 cm u rasteru od 5 cm. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona za stubove je 75 kN/m².

Framini set za liftovsko okno

Br. artikla 747000332

Snažna ručna oplata, jednostavna za upotrebu i idealna za brzo postavljanje bez upotrebe krana. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona je 50 kN/m².

Visina oplate: 3,0m (2x1,50m)
Okvirne dimenzije okna: 160-180 cm x 170-215 cm
Površina oplate: 51m²

Framini set za zidno platno – "L" zid

Br. artikla 747000333

Snažna ručna oplata, jednostavna za upotrebu i idealna za brzo postavljanje bez upotrebe krana. Univerzalna primena na stubovima, zidovima, temeljima. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona je 50 kN/m².

Visina oplate: 3,0m (2 x 1,50m)
Dužina zida: c.a. 11m’
Površina oplate: 67,95m²