Framini set oplate za liftovsko okno | Framini | Oplata za zidove | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Framini set oplate za liftovsko okno

Framini set za liftovsko okno

Br. artikla 747000332

Snažna ručna oplata, jednostavna za upotrebu i idealna za brzo postavljanje bez upotrebe krana. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona je 50 kN/m².

Visina oplate: 3,0m (2x1,50m)
Okvirne dimenzije okna: 160-180 cm x 170-215 cm
Površina oplate: 51m²