Framini | Oplata za zidove | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Framini

Framini set za liftovsko okno

Br. artikla 747000332

Snažna ručna oplata, jednostavna za upotrebu i idealna za brzo postavljanje bez upotrebe krana. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona je 50 kN/m².

Visina oplate: 3,0m (2x1,50m)
Okvirne dimenzije okna: 160-180 cm x 170-215 cm
Površina oplate: 51m²

Framini set za zidno platno – "L" zid

Br. artikla 747000333

Snažna ručna oplata, jednostavna za upotrebu i idealna za brzo postavljanje bez upotrebe krana. Univerzalna primena na stubovima, zidovima, temeljima. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona je 50 kN/m².

Visina oplate: 3,0m (2 x 1,50m)
Dužina zida: c.a. 11m’
Površina oplate: 67,95m²