Framini | Oplata za stubove | Doka Srbija

Možete da pregledate cene vaših proizvoda nakon prijavljivanja.

Framini

Framini set za stub do 35x35cm

Br. artikla 747000330

Framini univerzalni paneli 0,45x1,50m omogućavaju formiranje oplate stubova pravougaonog preseka do dimenzije 35 x 35 cm u rasteru od 5 cm. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona za stubove je 75 kN/m².

Framini set za stub do 65x65cm

Br. artikla 747000331

Framini univerzalni paneli 0,75x1,50m omogućavaju formiranje oplate stubova pravougaonog preseka do dimenzije 65 x 65 cm u rasteru od 5 cm. Čelični farbani paneli sa višeslojnom oplatnom tablom. Maksimalni dozvoljeni pritisak svežeg betona za stubove je 75 kN/m².