Σημειώσεις λήψης

Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι online πληροφορίες περιορίζονται μόνο σε επιλεγμένα συστήματα και εξαρτήματα καλουπώματος, γλώσσες και χώρες. Ορισμένες από τις πληροφορίες που διατίθενται εδώ για τον χρήστη έχουν προσαρμοστεί στους κανονισμούς συγκεκριμένων χωρών και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις εκάστοτε χώρες (βλ. επισήμανση στη σελίδα τίτλου των πληροφοριών χρήστη).Users of this portal are responsible for correct document selection.Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη σωστή επιλογή εγγράφων.

Ως εκ τούτου, η Doka δεν φέρει καμία ευθύνη για τη σωστή επιλογή των εγγράφων και την περαιτέρω χρήση τους.Για ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα έγγραφα, καθώς και για πληροφορίες χρήστη που δεν είναι διαθέσιμες online, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα υποκατάστημα της Doka κοντά σας.

Με τη λήψη, αποδέχομαι τους όρους χρήσης του Κέντρου λήψεων της Doka.