Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας μετά από σύνδεση.

Υποστήριγμα στοιχείων

Υποστήριγμα στοιχείων

Βασικό υποστήριγμα ξυλοτύπων διαφορετικών συστημάτων για ύψη 4m (340) ή 6m (540).
Περισσότερες πληροφορίες
Καινούριο υλικό
Κατάσταση: Καινούριο υλικό

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες προϊόντος

Βασικό υποστήριγμα ξυλοτύπων διαφορετικών συστημάτων για ύψη 4m (340) ή 6m (540).

Τεχνικά στοιχεία

Επιφάνεια Γαλβανισμένο

Εφαρμόζεται στα ακόλουθα συστήματα