Imprint/Disclaimer

NV Doka SA.

Handelsstraat 3
1740 Ternat

Tel. +32 2 582 0270
E-Mail: belgium@doka.com
www.doka.be

BTW-Nummer: BE 0431.554.384

Management Doka België

  • Koen Lamers: Algemeen Directeur
  • Geatan Crispeels: Financieel & Administratief Directeur
  • Hubert Dubois: Verkoopsdirecteur
  • Brecht Diependaele: Technisch Directeur

Kamerlidmaatschap

Doka is lid van de Kamer van Koophandel van Neder-Oostenrijk.

Bedrijfsactiviteit

Het doel van Doka GmbH en haar dochtermaatschappijen is de productie en verkoop of verhuur van bekistingssystemen en -platen.

Aansprakelijkheidsbeperking

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorg door Doka opgesteld en bijgewerkt. Doka geeft echter geen garantie voor de op deze website ter beschikking gestelde informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of ontbrekende informatie op de Doka-website. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de op de Doka-website aangeboden en vrij beschikbare informatie. Doka stelt de informatie op zijn website tot nader order gratis als informatie ter beschikking en benadrukt dat louter door het gebruik van de website geen enkele contractuele verhouding tussen gebruikers en Doka tot stand komt. Voor speciale toepassingen (bijv. Doka-downloadcenter, rekenprogramma voor betondruk) onderwerpt de gebruiker zich aan de desbetreffende gebruiksvoorwaarden.

Uitsluiting van verantwoordelijkheid bij externe links

Doka plaatst op zijn website links naar andere websites. Deze elektronische koppelingen bieden toegang tot vreemde informatie, die Doka zich echter op geen enkel moment eigen maakt. Doka is voor deze inhoud niet verantwoordelijk. Voor deze inhoud is de betreffende exploitant aansprakelijk. Alvorens een link te plaatsen, controleert Doka in de mate van het mogelijke en redelijke of de gelinkte pagina’s geen duidelijk onwettige inhoud bevatten. Doka heeft echter geen invloed op de inhoud en vormgeving van deze pagina’s. Een voortdurende controle van de externe links is redelijkerwijs niet mogelijk. Zodra Doka echter weet krijgt van onwettige inhoud van een gelinkte website, wordt de betreffende link onmiddellijk verwijderd.

Auteursrecht

Voor zover niet anders is aangegeven, ligt het auteursrecht op alle op de Doka-website ter beschikking gestelde documenten en de daarvoor gebruikte materialen uitsluitend bij Doka. Het downloaden, afdrukken en opslaan van bestanden van deze website voor uitsluitend privégebruik is toegestaan. Voor elk ander gebruik is de uitdrukkelijke toestemming van Doka vereist. 

Privacyverklaring

https://www.doka.com/nl/home/dataprivacy/index