Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας μετά από σύνδεση.

Framax-Σύνδεσμος Universal

Framax-Σύνδεσμος Universal

Σύνδεση πλαισιωτών στοιχείων για καλούπωμα υποστυλωμάτων και εξωτερικών γωνιών / Σύνδεση εξαρτημάτων όπως οδηγών στερέωσης πάνω σε αυτά.
Περισσότερες πληροφορίες
Καινούριο υλικό
Κατάσταση: Καινούριο υλικό

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες προϊόντος

Σύνδεση πλαισιωτών στοιχείων για καλούπωμα υποστυλωμάτων και εξωτερικών γωνιών / Σύνδεση εξαρτημάτων όπως οδηγών στερέωσης πάνω σε αυτά.

Τεχνικά στοιχεία

Επιφάνεια Γαλβανισμένο

Εφαρμόζεται στα ακόλουθα συστήματα