Norādījumi par lejupielādi

 

Lūdzam ņemt vērā, ka šis tiešsaistes informācijas piedāvājums aptver tikai atsevišķas veidņu sistēmas un komponentus, valodu un valstu versijas. Šeit pieejamā lietotāja informācija daļēji ir pielāgota valstīm specifiskiem noteikumiem un tāpēc lietojama tikai norādītajās valstīs (skatīt apzīmējumus lietotāja informācijas titullapā). 

Par pareizā dokumenta izvēli atbild lietotājs. Tāpēc Doka neuzņemas nekādu atbildību par pareizā dokumenta izvēli un tā tālāku izmantošanu. Attiecībā uz jautājumiem par šiem dokumentiem, kā arī par lietotāja informācijas versijām, kas nav pieejamas tiešsaistē, lūdzam vērsties sev tuvākajā Doka filiālē.

 

Ar lejupielādi es piekrītu Doka lejupielādes centra lietošanas noteikumiem.