Daudzkārt lietojamo taru | Daudzkārt lietojamo taru | Doka veikals Latvija

Jūsu produktu cenas Jūs varat redzēt pieslēdzoties.

Daudzkārt lietojamo taru

Staxo/Aluxo palete

Art. nr. 582783000

Doka konteineris 1,20x0,80m

Art. nr. 583011000

Doka sīko detaļu kaste

Art. nr. 583010000

Režģotā kaste 1,70x0,80m

Art. nr. 583012000

Doka palete 1,20x0,80m

Art. nr. 583016000

Doka palete 1,55x0,85m

Art. nr. 586151000

Frami palete 1,20m

Art. nr. 588478000

Frami palete 1,50m

Art. nr. 588476000

Dokadek kompensējošā sija palete

Art. nr. 586528000

Staxo 40 palete 1,80m

Art. nr. 582237000

Staxo 40 palete 1,20/0,90m

Art. nr. 582238000

Dokadek palete