Μεταφόρτωση λίστας υλικών

Εάν θέλετε να ανεβάσετε μια λίστα υλικών στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα. Θα εξοικονομήσετε πολύ χρόνο, καθώς μπορείτε να προσθέσετε όλα τα προϊόντα στο καλάθι αγορών σας ή μια αποθηκευμένη λίστα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Πώς λειτουργεί;

1. βήμα: Δημιουργία της λίστας υλικών

Η λίστα υλικών σε μορφή .csv πρέπει να αποτελείται από δύο στήλες: Η στήλη Α περιέχει τον αριθμό του αντικειμένου, η στήλη Β την επιθυμητή ποσότητα. Η ποσότητα πρέπει να αναφέρεται σε τεμάχια.

Ένα αρχείο .csv μπορεί να δημιουργηθεί με το Microsoft Excel, για παράδειγμα.

Η λίστα τότε μοιάζει ως εξής, για παράδειγμα:

189011000,100
187211000,250
586270000,160

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε επικεφαλίδες στηλών.

Πώς μπορώ να αποθηκεύσω μια λίστα του Excel ως .csv;

Για να αποθηκεύσετε μια λίστα του Excel ως .csv, πρέπει να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Στο Microsoft Excel, επιλέξτε "Αρχείο"-"Αποθήκευση ως".
  2. Επιλέξτε την επιθυμητή θέση αποθήκευσης
  3. Πριν από την τελική αποθήκευση, ο τύπος αρχείου πρέπει να αλλάξει σε .csv.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες εδώ.

Το ακόλουθο παράδειγμα αρχείου σε μορφή .csv ανοίγεται στο Excel και αποθηκεύεται ξανά ως .csv: Λήψη αρχείου παραδείγματος

2. βήμα: Μεταφόρτωση λίστας υλικών

Το κουμπί για τη μεταφόρτωση της λίστας υλικών βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο του καλαθιού αγορών. Κάντε κλικ σε αυτό για να ανοίξει το μενού. Το αρχείο μπορεί να επιλεγεί με το κουμπί "+".

250422_gr_upload-material-list_2a.jpg

3. βήμα: Πατήστε το κουμπί Μεταφόρτωση

Τώρα κάντε κλικ στο μπλε κουμπί "Μεταφόρτωση λίστας υλικού".

250422_gr_upload-material-list_2b.jpg

4. βήμα: Τα προϊόντα εμφανίζονται στην επιθυμητή ποσότητα

Τα προϊόντα από τη λίστα υλικών παρατίθενται στη συνέχεια σε μία σελίδα. Με ένα μόνο κλικ, ολόκληρη η λίστα υλικού μπορεί να προστεθεί στη λίστα αποθηκευμένου υλικού ή στο καλάθι αγορών. Είναι επίσης δυνατή η αλλαγή της ποσότητας ή της κατάστασης υλικού (καινούργιο, μεταχειρισμένο) εάν υπάρχει. 

Εάν τα προϊόντα από τη λίστα υλικών δεν είναι διαθέσιμα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, θα δείτε αναλυτικές πληροφορίες μετά τη μεταφόρτωση. Μπορείτε να ρωτήσετε για αυτά τα στοιχεία ξεχωριστά μέσω ενός συνδέσμου επικοινωνίας.