Ceny vašich produktov si môžete prezerať po prihlásení.

Framax Xlife-univerzálny panel

Framax Xlife-univerzálny panel

Debnenie pravouhlých vonkajších rohov, debnenia čiel a stĺpové debnenia.
Viac informácií
Použitý material
Stav: Použitý material
Údržbu spotrebného materiálu spoločnosti Doka vykonávajú odborníci z oddelenia servisu zariadení, preto zodpovedá prísnym kvalitatívnym normám spoločnosti Doka.

Vaše výhody plynúce z používania systému Stĺpové debnenie Framax Xlife

Efektívne z hľadiska nákladov vďaka vynikajúcim vlastnostiam systému

Rýchla práca vďaka menšiemu počtu úkonov

Vynikajúce výsledky betónu vďaka praktickým detailom výrobkov

Komplexná bezpečnosť práce vďaka vhodným výstupom a pracovným plošinám

Ďalšie informácie

Produktové informácie

Debnenie pravouhlých vonkajších rohov, debnenia čiel a stĺpové debnenia.

Technické informácie

Povrch pozinkovaný, povrstv. práškom, rohy označené modrou farbou

Použiteľné v týchto systémoch