Stavebné príslušenstvo | Komponenty a príslušenstvo | Doka Slovensko

Ceny vašich produktov si môžete prezerať po prihlásení.

Stavebné príslušenstvo

Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná
Vláknobetónová rúra 22mm
Doka-roštový ukladací kontajner 1,70x0,80m

Č. tovar. pol. 583012000

Repoxal dvojzložkové lepidlo

Č. tovar. pol. 754500022

Dvojzložkové lepidlo Repoxal je určené na vodonepriepustné uzavretie vláknitej betónovej rúry pomocou zátky

Betónová pohľadová zátka 22mm

Č. tovar. pol. 754501009

Betónová pohľadová zátka slúži na uzavretie vláknobetónovej rúry 22 mm pri požiadavkach na pohľadovosť.

Jedno balenie pozostáva z 100 kusov.

Plastová rúra 22mm dl. 2,0 m

Č. tovar. pol. 754501014

Plastová dištančná rúra slúži na zabezpečenie požadovanej hrúbky betónovej steny pri stenovom debnení a zároveň ako chránička kotevnej tyče.

Jedno balenie pozostáva z 50 kusov.

Uzatváracia zátka 22mm

Č. tovar. pol. 754501020

Slúži na uzatvorenie plastových rúr 22mm, ktoré ostávajú zabudované v betóne.

Jedno balenie pozostáva z 1 000 kusov.

Univerzálny kónus 22mm

Č. tovar. pol. 754501019

Slúži na uzatvorenie plastovej rúry 22mm ako ochrana debniacej dosky pred poškodením. Viacnásobne použiteľný.

Jedno balenie pozostáva z 500 kusov.

Betónový excenter

Betónový had zalomený v dvoch miestach slúži na zhotovenie spodného krytia výstuže.

Betónový had BP

Betónový had jedenkrát zalomený, so zvlnenou kontaktnou plochou, vhodný pri požiadavkách na pohľadovosť.

Betónová kocka s drôtom

Univerzálna betónová dištančná podložka na krytie výstuže s rozmerom 35/40/50 mm, s drôtom, vhodná aj pre vysoké zaťaženia (napr. pre mosty).

Jedno balenie pozostáva z 250 kusov.

Lišta so zámkom

Plastová dištančná lišta na zhotovenie spodného krytia výstuže vhodná na pevné povrchy (napr. na betónový povrch, na debniacu dosku).

Jedno balenie pozostáva z 50 kusov.

Dištančný krúžok

Plastový dištančný krúžok slúži na zaistenie vymedzenia požadovanej vzdialenosti zvislej výstuže (20 mm) od okraja debnenia. Vhodný pre priemer výstuže 4-12 mm.

Jedno balenie pozostáva z 500 kusov.

Trojhranná lišta

Plastová trojhranná lišta dutá s pripevňovacími otvormi pre klince. Používa sa pri zhotovovaní vonkajších rohov betónových konštrukcií.

Jedno balenie pozostáva z 40 kusov.

Oceľový dištančný had

Oceľový dištančný had slúži na vymedzenie vzdialenosti medzi hornou a dolnou výstužou.

Jedno balenie pozostáva z 25 kusov.

Zátka do betónovej rúry 22mm/2cm

Č. tovar. pol. 754501008

Betónová zátka slúži spolu s dvojzložkovým lepidlom Repoxal  na vodotesné uzavretie vláknobetónovej rúry.

Jedno balenie pozostáva z 1 000 kusov.