Stropné podpery | Komponenty a príslušenstvo | Doka Slovensko

Ceny vašich produktov si môžete prezerať po prihlásení.

Stropné podpery

Doka-stropná podpera Eurex 20 top
Doka-stropná podpera Eurex 20 eco
Pridržovacia hlavica H20 DF

Č. tovar. pol. 586179000

Oporná trojnožka top

Č. tovar. pol. 586155500