Stropné podpery | Komponenty a príslušenstvo | Doka Slovensko

Ceny vašich produktov si môžete prezerať po prihlásení.

Stropné podpery

Doka-stropná podpera Eurex 20 top
Doka-stropná podpera Eurex 20 eco
Štvorcestná hlavica H20

Č. tovar. pol. 586170000

Spúšťacia hlavica H20

Č. tovar. pol. 586174000

Pridržovacia hlavica H20 DF

Č. tovar. pol. 586179000

Oporná trojnožka top

Č. tovar. pol. 586155500

Doka-stropná podpera Eurex 20 LW

Ľahká, odolná, únosná a ergonomická– vďaka použitiu vysokopevnostnej ocele a najmodernejšej výrobe váži stropná podpera Eurex LW výrazne menej (až o 20% menej ) ako bežné oceľové podpery.  A to pri zachovaní zvyčajnej únosnosti a životnosti.

Minimálny odber - 100 ks.