Upozornenia týkajúce sa sťahovania súborov

 

Upozorňujeme, že táto online informačná ponuka sa vzťahuje iba na vybraté debniace systémy a komponenty, a platí iba pre vybraté jazykové verzie a vo vybratých krajinách. Návody na montáž a použitie dostupné na tejto stránke sú čiastočne prispôsobené predpisom platným v konkrétnych krajinách, sú teda určené na použitie iba v uvedených krajinách (pozri označenie na úvodnej strane návodu na montáž a použitie).


Za správny výber dokumentov zodpovedá používateľ. Spoločnosť Doka teda nepreberá žiadnu zodpovednosť za správny výber dokumentov a ich ďalšie použitie. Ak máte otázky týkajúce sa týchto dokumentov, ako aj návodov na montáž a použitie, ktoré nie sú k dispozícii online, obráťte sa na najbližšiu pobočku spoločnosti Doka. 

 

Začatím sťahovania vyjadrujem svoj súhlas s podmienkami používania podmienkami používania centra sťahovania súborov spoločnosti Doka.