Tiráž/Vylúčenie zodpovednosti

 

DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.

Ivanská cesta 28
821 04 Bratislava 2
Telefon: +421 2 43 42 14 26
Fax: +421 2 48 20 21 20
E-mail: slovakia@doka.com
www.doka.com

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka čislo: 5405/5
DIČ: 31 354 335
IČ DPH: SK 2020317750

KOMORA

Spoločnosť Umdasch AG je členom Hospodárskej komory Dolného Rakúska.

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNENIE

Spoločnosti skupiny Umdasch so sídlom v Amstettene sú v súlade so živnostenskými predpismi oprávnené vyrábať debniace systémy, napr. debniace dosky, a  zariadenia obchodov všetkého druhu formou priemyselnej prevádzky, ako aj prevádzkovať obchodnú a staviteľskú živnosť.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť Doka vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou starostlivosťou. Spoločnosť Doka však nepreberá žiadnu záruku za informácie sprístupnené na tejto webovej stránke a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nesprávne alebo chýbajúce informácie na webovej stránke spoločnosti Doka. Za používanie voľne dostupných informácií sprístupnených na webovej stránke spoločnosti Doka zodpovedá výlučne samotný používateľ. Spoločnosť Doka sprístupňuje informácie na svojej webovej stránke bezplatne až do odvolania a prízvukuje, že samotným používaním webovej stránky nedochádza k vzniku žiadneho zmluvného pomeru medzi používateľom a spoločnosťou Doka. V prípade špeciálnych aplikácií (napr. centrum sťahovania súborov spoločnosti Doka, kalkulačka na výpočet tlaku čerstvého betónu) platia pre používateľov osobitné podmienky používania.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI V PRÍPADE EXTERNÝCH ODKAZOV

Spoločnosť Doka na svojej webovej stránke zverejňuje prepojenia na iné webové stránky. Tieto elektronické odkazy otvárajú prístup k informáciám od iných strán, ich obsah však nie je vlastníctvom spoločnosti Doka. Spoločnosť Doka za tento obsah nezodpovedá. Za tento obsah nesú zodpovednosť jednotliví prevádzkovatelia. Spoločnosť Doka sa pred zverejnením prepojenia snaží v maximálnej možnej a rozumnej miere uistiť, že sa na stránke, na ktorú dané prepojenie odkazuje, nenachádza žiadny jednoznačne protiprávny obsah. Spoločnosť Doka však nemá žiadny vplyv na obsah a podobu týchto stránok. Nie je možné vyžadovať neustálu kontrolu externých prepojení. Keď spoločnosť Doka získa informáciu o tom, že sa na stránke, na ktorú odkazuje niektoré prepojenie, nachádza protiprávny obsah, takéto prepojenie sa bezodkladne odstráni.

AUTORSKÉ PRÁVO

Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť Doka je výlučným vlastníkom autorských práv na všetky dokumenty sprístupnené na webovej stránke spoločnosti Doka a aj na materiály použité na jej vytvorenie. Sťahovanie, tlač a ukladanie súborov z tejto webovej stránky výlučne na súkromné účely je povolené, použitie nad tento rámec podlieha výslovnému schváleniu zo strany spoločnosti Umdasch AG.