Nahrať zoznam materiálu

Ak máte k dispozícii požadovaný zoznam prvkov v súbore, môžete ich nahrať priamo v online obchode. Ušetrí Vám to čas, pretože jedným kliknutím je možné pridať všetky požadované položky do nákupného košíka alebo do sledovaných položiek.

Ako to funguje?

1. krok: vytvorenie zoznamu materiálu

Zoznam materiálu vo formáte .csv by mal pozostávať z dvoch stĺpcov: stĺpec A obsahuje číslo prvku, stĺpec B požadované množstvo. Množstvo musí byť uvedené v kusoch.

Súbor .csv môže byť vytvorený pomocou programu Microsoft Excel.

Zoznam potom vyzerá napríklad takto:

189011000,100
187211000,250
586270000,160

Pozor: nepoužívajte, prosím, žiadne nadpisy nad stĺpcami.

Ako môžem uložiť excelový súbor ako .csv?

Ak chcete uložiť excelový súbor ako .csv, musíte vykonať nasledujúce kroky:

  1. v aplikácii Microsoft Excel: kliknite na "Súbor" a "Uložiť ako"
  2. vyberte požadovaný priečinok kam uložíte súbor
  3. pred konečným uložením musí byť zmenený typ súboru na .csv

Detailné pokyny k tomu nájdete tu.

Nasledujúci vzorový súbor vo formáte .csv sa otvorí v programe Excel a znova sa uloží ako .csv: Stiahnite si vzorový súbor

2. krok: Stiahnutie zoznamu materiálu

Tlačidlo na nahranie zoznamu materiálu sa nachádza pod symbolom nákupného košíka. Po odkliknutí sa otvorí menu. Súbor je možné zvoliť pomocou tlačidla "+".

201222_sk_upload-material-list_1.jpg

 

3. krok: Stlačte tlačidlo Nahrať

Teraz kliknite na modré tlačidlo "Nahrať zoznam materiálu"

201222_sk_upload-material-list_2.jpg

 

4. krok: Produkty sa zobrazia v požadovanom množstve

Materiál zo zoznamu materiálu sa teraz zobrazí na jednej strane. Jediným kliknutím je možné celý materiál v požadovanom množstve pridať do sledovaných položiek alebo vložiť do nákupného košíka. Okrem toho je možné zvoliť množstvo a požadovaný stav materiálu (nový, použitý), ak sú k dispozícii.

Ak prvky zo zoznamu materiálu nie sú k dispozícii v online sortimente, zobrazí sa to po načítaní. O týchto prvkoch sa môžete informovať prostredníctvom kontaktného linku.