Ceny vašich produktov si môžete prezerať po prihlásení.

Nastavovacia opora 260 IB

Nastavovacia opora 260 IB

Č. tovar. pol. 588437500
Spodné vystuženie panelovej opory 340 IB.
Viac informácií
Použitý material
Stav: Použitý material
Údržbu spotrebného materiálu spoločnosti Doka vykonávajú odborníci z oddelenia servisu zariadení, preto zodpovedá prísnym kvalitatívnym normám spoločnosti Doka.

Vaše výhody plynúce z používania systému Rámové debnenie Frami Xlife

Vysoká bezpečnosť vďaka spoľahlivému fixovaniu debnenia

Rýchle nastavenie a fixovanie vďaka jednoduchej manipulácii

Dlhá životnosť vďaka vysokej kvalite spracovania

Ďalšie informácie

Produktové informácie

Spodné vystuženie panelovej opory 340 IB.

Technické informácie

Hmotnosť na ks 12,75 kg
Dĺžka 146,8 - 256,7 cm
Povrch pozink.
Množstvo obalov 40 ks
Kontajnery Doka-ukladacia paleta 1,20x0,80m
Č. tovar. pol.: 583016000

Potrebné balenie (kalkulácia v nákupnom košíku)

Použiteľné v týchto systémoch