Du kan se priserna för dina produkter efter inloggning.

DokaPly Birch SC 21mm

DokaPly Birch SC 21mm

Plywoodskiva av nordisk björk med fenolhartsfilmbeläggning 120 g/m² på båda sidor. Limningen uppfyller kraven enligt EN 314-2 användningsklass 3 eller BS 6566 WBP. Kanterna är förseglade med akrylhartslack.
Mer information
Nytt material
Status: Nytt material

Ytterligare information

Produktinformation

Plywoodskiva av nordisk björk med fenolhartsfilmbeläggning 120 g/m² på båda sidor. Limningen uppfyller kraven enligt EN 314-2 användningsklass 3 eller BS 6566 WBP. Kanterna är förseglade med akrylhartslack.

Kan tillämpas för följande system