Allmänna frågor

Registering

I det här avsnittet hittar du alla svar kring temat registrering.

Mitt kundkonto

Mitt företag – hantera roller

Beställning

Frågor kring temat beställningar finns i följande avsnitt.

Leverans och självhämtning

Reklamation/varuretur

I avsnittet nedan finns information kring temat reklamation och returer av de levererade varorna.

Checklistor

Här finns en beskrivning om checklistans funktioner.

Tekniska frågor

Här finns de viktigaste tekniska frågorna.

DU HAR INTE FÅTT SVAR PÅ DIN FRÅGA?

Kontakta oss! Vi hjälper gärna till.

Doka Online Service Team
+46 104 51 63 07

shop-se@doka.com

Måndag - Fedag 08:00 till 16:00