Sigurnosni proizvodi | Doka Hrvatska

Cijene Vaših proizvoda možete vidjeti nakon Prijave.

Sigurnosni proizvodi

17 pronađenih proizvoda
Držač ograde XP
Jedinica za razupiranje sidra za stijene 15,0

Br. art. 581120000

Pločica za čavle 15,0

Br. art. 581692000

Leptirasta matica 15,0

Br. art. 581961000

Super ploča 15,0

Br. art. 581966000

Valovito sidro 15,0

Br. art. 581984000

Alu-vilica za nosače H20

Br. art. 586182000

Doka-brzo sidro 16x125mm

Br. art. 588631000

Doka-zavojnica 16mm

Br. art. 588633000

Pakiranje se sastoji od 100 komada.

Papuča ograde XP

Br. art. 586457000

Ključ 15,0 DK

Br. art. 580579000

Konus za namještanje za brane 15,0 5cm

Br. art. 581699000

Konus za ovješenje 15,0 5cm

Br. art. 581971000

Sidro s pločicom 15,0
Zaštitna rešetka Z 1,25x1,20m

Br. art. 586643000

Zaštitna rešetka Z 2,50x1,20m

Br. art. 586642000

Brtvena čahura 15,0 za izolaciju do
17 pronađenih proizvoda