Imprint/ Odricanje od odgovornosti


1.    Doka Hrvatska d.o.o.

Zagreb 10000
Radnička cesta 173g
Telefon: 00385 1 2480 020
E-pošta: shop-hr@doka.com 
Matični broj društva (MBS): 08000380, EUID: HRSR.080003801, Trgovački sud u Zagrebu
OIB 25940944046
PDV broj: HR25940944046
​​​​​​

2.    Nadzorno tijelo:

Trgovački sud u Zagrebu

3.    Generalni direktori:

Darija Malnar
Alfred Wolfschwenger

4.    Članstvo u komori

Doka je član Donje austrijske gospodarske komore
Doka Hrvatska d.o.o.  nije član nijedne komore

5.    Primjenjive zakonske odredbe: 

Poveznica na hrvatske zakone
https://www.zakon.hr/
https://www.zakon.hr/z/546/Zakon-o-trgova%C4%8Dkim-dru%C5%A1tvima

6.    Djelatnosti društva 

Djelatnosti društva Doka i njegovih podružnica su proizvodnja i prodaja ili iznajmljivanje oplatnih sustava i limova, komercijalnih armatura i okova svih vrsta.
 

7.    Ograničenje odgovornosti 

Doka stvara i održava sadržaj ove internetske stranice s najvećom mogućom pažnjom. Ipak, Doka ne preuzima odgovornost za podatke navedene na ovoj internetskoj stranici i isključuje bilo koju i svu odgovornost za informacije za koje se može utvrditi da su netočne ili nepotpune na internetskoj stranici društva Doka. Odgovornost za način na koji se informacije pružene (i stoga slobodno dostupne) na internetskoj stranici društva Doka koriste i kako se s njima postupa snosi isključivo korisnik. Doka će besplatno do daljnjega učiniti dostupnim sadržaj svoje internetske stranice samo kao informaciju i naglašava da sama radnja korištenja internetske stranice ne uspostavlja nikakav ugovorni odnos između korisnika i društva Doka. Korisnici koji žele koristiti posebne aplikacije (npr. centar za preuzimanje društva Doka, kalkulator pritiska svježeg betona) moraju najprije prihvatiti posebne uvjete korištenja.

8.    Isključenje odgovornosti za vanjske poveznice

Na svojim internetskim stranicama Doka nudi poveznice na druge internetske stranice. Ove elektroničke unakrsne reference otvaraju pristup informacijama i sadržaju trećih strana koje Doka ni u jednom trenutku ne prihvaća kao svoje. Društvo Doka nije odgovorno za bilo kakav takav sadržaj, za koji odgovornost snosi odgovarajući vlasnik/operater internetske stranice. Prije povezivanja svoje internetske stranice s internetskom stranicom treće strane, Doka čini sve moguće i razumne napore da utvrdi da na dotičnoj stranici nema očito nezakonitog sadržaja. Međutim, Doka nema utjecaja na sadržaj i dizajn ovih povezanih stranica, a kontinuirana provjera vanjskih poveznica nije moguća. Čim Doka sazna za bilo kakav nezakonit sadržaj na povezanoj internetskoj stranici, dotične poveznice će se odmah ukloniti.

9.    Autorsko pravo

Osim ako nije drugačije navedeno, autorska prava za sve dokumente navedene na internetskoj stranici društva Doka i za materijale koji se na njoj koriste pripadaju isključivo društvu Doka. Preuzimanje, ispis i pohrana datoteka s ove internetske stranice dopuštena je samo za privatnu uporabu; za svaku uporabu koja prelazi ove okvire bit će potreban izričit pristanak društva Doka.

10.    Privatnost podataka

Poveznica na stranicu o privatnosti podataka na doka.com


Izjava o zaštiti podataka