Sustav sidrenja 15,0 | Oplatna sidra / Konusi za ovješenje | Komponente i pribor | Doka Hrvatska

Cijene Vaših proizvoda možete vidjeti nakon Prijave.

Sustav sidrenja 15,0

20 pronađenih proizvoda
Sidro 15,0mm pocinčano
Sidro 15,0mm nepocinčano
Leptirasta matica 15,0

Br. art. 581961000

Super ploča 15,0

Br. art. 581966000

Šesterokutna matica 15,0

Br. art. 581964000

Pločica za čavle 15,0

Br. art. 581692000

Konus za namještanje za brane 15,0 5cm

Br. art. 581699000

Konus za ovješenje 15,0 5cm

Br. art. 581971000

Cjevčica od vlaknastog betona 22mm
Jedinica za razupiranje sidra za stijene 15,0

Br. art. 581120000

PVC cijev 22mm 2,50m

Br. art. 581951000

Čep 22mm

Br. art. 581953000

Pakiranje se sastoji od 1.000 komada.

Vezna matica 15,0

Br. art. 581981000

Valovito sidro 15,0

Br. art. 581984000

REPOXAL-dvokomponentno ljepilo

Br. art. 581993000

Ključ 15,0 DK

Br. art. 580579000

Univerzalni konus 22mm

Br. art. 581995000

Pakiranje se sastoji od 500 komada.

Sidro s pločicom 15,0
Matica za navarivanje
Brtvena čahura 15,0 za izolaciju do

Pakiranje se sastoji od 100 komada.

20 pronađenih proizvoda