Cijene Vaših proizvoda možete vidjeti nakon Prijave.

Brtvena pločica

Brtvena pločica

Sprečava curenje betona kod sidrišta.
Više informacija
Novi materijal
Stanje: Novi materijal

Dodatne informacije:

Informacije o proizvodu

Sprečava curenje betona kod sidrišta.

Tehničke informacije

Površina crne boje