Doka-OptiX | Release agents for fair-faced concrete | Fair-faced concrete | Doka Slovensko

Ceny vašich produktov si môžete prezerať po prihlásení.

Doka-OptiX

Doka-striekačka pre odformovací prostriedok

Č. tovar. pol. 580914000

Doka-OptiX